Blessurepreventie

Een bekend spreekwoord zegt, BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN. Blessurepreventie is een belangrijk deel van de training om het voorkomen van blessures. Rompstabilisatie, proprioceptie, spierversterkende oefeningen, lenigheid, recuperatietraining, bekken controle, voeding en rust zijn zaken waar we wekelijks of zelfs dagelijks tijd moeten aan besteden.

Een goed getraind en gezond lichaam kan normaal gezien voldoende weerstaan aan de intensieve belasting van de voetbalsport. Het gevaar voor terugkerende en langdurige blessures komt meestal door onvoldoende rust, verkeerde trainingsmethodes, trainen met lichte blessures waardoor overbelasting optreedt en de kans op blessures vergroot. Als de belasting (exogeen) afgestemd wordt op de belastbaarheid (endogeen) kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan door sportbeoefening.

 Wij onderscheiden 2 soorten.

 Doelstellingen actieve blessurepreventie:

  1. Veel uren voetbal = zeer veel voetbal - specifieke bewegingen. Deze zeer specifieke belastingen kunnen leiden naar overbelastingsletsels , verrekkingen en andere kwetsuren.

  • Bij voetballers worden vooral de heupbuigers extra belast. Daarom gaan we bij voorkeur de achterste keten moeten re – conditioneren (= her-trainen of extra trainen) zodat het evenwicht met de antagonisten (vb. quadriceps, iliopsoas…) hersteld wordt.

  2. Betere lichaamsscholing  = betere lichaams - en balbeheersing.

  • stabiliteit, balans, evenwicht met en zonder bal
  • coördinatief vermogen, economischere loopstijl

  3. Sterke fundamenten vormen de basis voor een specifieke conditionele ontwikkeling.

  • sterker in duel (duelkracht)
  • betere techniekbeheersing

  4. Een betere lichaamsscholing vormt de basis voor meer uren specifieke voetbaltraining met een beperkter risico op overbelastingsletsels en kwetsuren.

  5. Preventieoefeningen voor lieskwetsuren, hamstringletsels,enkeldistorsies, rugklachten, ….

 Hoe ontstaat een blessure en hoe kunnen wij de kans op een blessure snel herkennen?

Een blessure ontstaat wanneer de belasting van de speler groter is dan de belastbaarheid. Hoe groter de belastbaarheid, hoe kleiner de kans op blessures. Door herhaaldelijk aangepaste oefeningen te doen zal men de belastbaarheid vergroten.

Indien wij de kans op een blessure snel herkennen, dan kunnen wij er ook snel iets aan doen om dit te voorkomen. Zie hier enkele SYMPTOMEN van overbelasting: prestatiedaling, gedragsvermindering, vermoeidheid, slechte eetlust, slecht slapen, hogere rustpols, hogere ochtendpols, langzamer herstellen.

 Welke zijn de oorzaken van een blessure?

 Belangrijk!

Ga naar ons Forum om uw mening te geven over blessurepreventie.