De Conconitest

De Conconitest is genaamd naar de Italiaanse professor Francesco Conconi. Hij is erin geslaagd om op een eenvoudige manier de anaërobe drempel (omslagpunt) te bepalen zonder de melkzuurconcentraties (lactaat) in het bloed te meten.

Aan de hand van enkele formules kunt u het O2 verbruik, de VO2max en het %verbruik O2 gaan berekenen.

  Opgepast

De test is alleen geschikt voor mensen zonder gezondheidsklachten. Neem geen onnodige risico’s en bij twijfel over uw gezondheidstoestand ga eventueel eerst langs bij uw dokter.

  Uitgebreide uitleg

Omslagpunt

  Benodigdheden

  Besluit

Er is een direct verband tussen snelheid en hartslagfrequentie. Als het tempo omhoog gaat, gaat ook de hartslag omhoog. Deze verhouding is tot een bepaald punt min of meer evenredig.

In het aërobe bereik bestaat een lineair verband tussen de intensiteit en de hartfrequentie. Indien de belastingsintensiteit te hoog wordt is de zuurstofaanvoer niet meer toereikend en zullen de spieren de energie anaëroob (zonder zuurstof) moeten leveren. Men gaat melkzuur produceren in de spieren en daarmee gepaard gaande gaat de hartfrequentie maar in geringe mate meer omhoog. Zoals u kan zien in bovenstaande figuur komt er op dat moment een knik in de curve.

Deze knik noemt men het omslagpunt of de anaërobe drempel.

  Belangrijk

Uiteraard is testen belangrijk maar nog belangrijker is wat je doet met de resultaten. Door de knik te bepalen na het uitzetten van de grafiek, bepaal je de anaërobe drempel. Met deze waarde kunnen de verschillende trainingszones berekend worden.