De Interval shuttle run test

De shuttle run test (ontwikkeld in 1982 door Leger en Lambert) of ook beeptest genoemd, is een wetenschappelijk onderbouwde test die door veel sporters wordt gelopen. Op eenvoudige wijze wordt het uithoudingsvermogen en het recuperatievermogen getest door tussen 2 lijnen te lopen die op 20 meter afstand van elkaar gelegen zijn.

Aan de hand van de resultaten kunt u beoordelen waar uw speler conditioneel staat en kan je de conditietrainingen individueel gaan bepalen. Deze test is zeer gemakkelijk te organiseren binnen elke club (ook lagere reeksen) en hierdoor kan men toch professioneel werken op lager niveau en dit zonder de hoge kosten van een echte lactaattest.

Opgepast

De shuttleruntest vereist een zware maximale inspanning en is daarom alleen geschikt voor mensen zonder gezondheidsklachten. Neem geen onnodige risico’s en bij twijfel over uw gezondheidstoestand ga eventueel eerst langs bij uw dokter.

Uitgebreide uitleg

Benodigdheden

Naargelang het stapnummer die je loopt en naargelang uw HFverval, scoor je slecht, matig, goed, zeer goed of uitstekend. (zie onderstaande tabel)

ISRT tabel

Bepalen trainingszone's

Aan de hand van de “Interval Shuttle Run Test” kan je ook je trainingszone's bepalen. Geef je HFmax in in de berekeningsmodule en druk op berekenen. De waarden en zones worden automatisch berekend.

Belangrijk

Uiteraard is testen belangrijk maar nog belangrijker is wat je doet met de resultaten. Testen om te testen heeft geen zin als de spelers niet confronteerd worden met hun scores en je hen niet meegeeft hoe ze hun scores kunnen verbeteren.

Bepaal uw eindscore van de ISRT test
Naam speler:

Aantal gelopen trappen:

Hartfrequentie na trap 61:

Hartfrequentie bij stoppen:

Hartfrequentie na 2 min.:

Submaximaal testen

Zoals reeds aangegeven is de ISRT een zware test waarbij de spelers een maximale inspanning moeten leveren. Dit wil zeggen dat alle spelers zonder blessures en zonder gezondheidsklachten moeten starten aan deze test.

De submaximale test daarentegen is bestemd voor spelers die uit blessure komen of voor het testen van spelers zonder dat men maximaal moet lopen. De spelers lopen enkel tot aan trap 61 en dan vergelijkt men de HF waarden met de 1 ste maximale test.

Voordelen submaximaal testen:

Besluit

Doe deze test enkele keren per jaar zodat u de progressie per speler kunt volgen. U hoeft daarom niet steeds de maximale test te doen.

Nog enkele formulieren