De Léger-Boucher test

In het andere landsgedeelte van België (Walonië) is dit een zeer vaak voorkomende test. Ga maar even kijken naar de trainingen van Standard Luik en je zult zien dat ze vaak gebruik maken van de intermitterende trainingen of zoals men zegt in het Frans "intermittent".

Vooraleer men aan intermitterend werk kan beginnen moet men de maximale aërobe snelheid (MAS) kennen van alle spelers. Dit kan enkel door het afnemen van een test in het labo of door deze Léger-Boucher test op het veld of op de piste.

Definitie maximale aërobe snelheid (MAS)

De maximale aërobe snelheid is de loopsnelheid (km/h) op het moment van de VO2max (maximale volume zuurstof). Dit is de kleinste snelheid die het bereiken van de VO2max voor gevolg heeft. Op basis van dit resultaat (km/h) kan de trainer, in functie van het beoogde doel, zijn spelers laten lopen aan een bepaalde percentage van hun MAS.

Belangrijk

Belang van intermitterend trainen

Een voetballer levert tijdens een wedstrijd inspanningen die van intermitterende stijl zijn. Hij moet lopen, versnellen, springen, veranderen van richting enz. In de intermitterende training komen de meeste van deze acties voor.

Uitgebreide uitleg

Benodigdheden

Verschil intermittrerend en interval

Hulpmiddel om uw afstanden en tijden te berekenen (Tabel)

Voorbeeld van een intermitterende training