Lichaamslengte

Het is goed mogelijk dat spelers die even oud zijn, lichamelijk enkele jaren van mekaar verschillen. Vooral op gebied van de fysieke capaciteiten kunnen de verschillen enorm uiteenlopen niettegenstaande dat deze spelers toch met of tegen elkaar spelen. Hier spreken we van vroeg matuur of laat matuur.

We kunnen deze verschillen en problemen die hiermee gepaard gaan goed in kaart brengen door de spelers herhaaldelijk te meten en te wegen. De waarden kunnen we vervolgens vergelijken met referentiewaarden voor elke leeftijdscategorie en daaruit kunnen we uitmaken als een speler klein, groot, zwaar of licht is. Het belang van herhaaldelijk meten is dat men hieruit kan afleiden wat de grootste groeisnelheid is. Dit wordt de Peak Height Velocity (PHV) genoemd.

Het bepalen van de PHV is van groot belang omdat is aangetoond dat tijdens deze periode de spelers gevoeliger zijn voor overbelasting en blessures.

  Hieronder zie je een groeisnelheidscurve voor de lichaamslengte van een speler

PHV

  Benodigdheden voor het bepalen van de lichaamslengte

  Opmerkingen

  Referentienormen voor de lichaamslengte

Score's per leeftijdscategorie (cm)
Leeftijd Zeer klein Klein Klein tot gemiddeld Gemiddeld tot groot Groot Zeer groot
-12 < 139,3 139,3-142,8 142,9-146,5 146,6-152 152,1-156,1 > 156,1
-13 < 143 143-148 148,1-152,3 152,4-156,2 156,3-162,2 > 162,2
-14 < 147,4 147,4-152,8 152,9-159 159,1-163,5 163,6-170,9 > 170,9
-15 < 156,2 156,2-161,5 161,6-167,9 168-173,6 173,7-179,2 > 179,2
-16 < 161,3 161,3-167 167,1-173,1 173,2-177,7 177,8-182,2 > 182,2

Referentie Lohman e.a., 1988