Pedagogische principes (K.B.V.B)

Als je dagdagelijks rond de voetbalvelden loopt merk je nog steeds op dat bepaalde trainers of begeleiders niet echt weten hoe ze met kinderen moeten omgaan. De pedagogische principes zijn een belangrijk item en iedere trainer zou deze eens moeten lezen. Sta even stil bij de vraag als jij niet schuldig bent aan het niet toepassen van een of meerdere stellingen.

8 pedagogische principes: het kind staat centraal - Fair-play

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden.

2. Als volwassenen niet het goede voorbeeld geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen?

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen. (Dr. Garritt K.B.V.B)

4. Laat kinderen voetbal “SPELEN”. Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld v/h kind.

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.

6. Creëer en positieve sfeer. Straal positivisme en enthousiasme uit. De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.

7. “FUN” in het voetbal, is de basis van een gerichte “FORMATION”.

8. Winnen is “belangrijk” maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.