Scouting

Scouting komt van het Engels ‘to scout’. D.w.z. speuren naar talent. Hier gaan wij het doel en de verschillende takken van scouting in het voetbal nader bekijken. Allereerst kijkt de scout met heel andere ogen naar een wedstrijd dan de gewone voetbal supporter. Hij is objectief en houdt zich bij de feiten. Hij geeft geen eigen interpretatie of perceptie en laat zich ook niet leiden door emoties en vooroordelen.

Wij onderscheiden verschillende takken in de scouting. De wedstrijdanalyse (eigen team, tegenstrever) en de individuele analyse van een speler (eigen speler, tegenspeler, mogelijks aan te werven speler).

1. De wedstrijdanalyse (eigen team).

Hier spreekt men meer van een wedstrijdobservatie dan van een scouting. Men analyseert het eigen team, dit zowel individueel als collectief, met als doel de negatieve - en positieve punten in uw eigen spelsysteem te verbeteren en te optimaliseren door gericht te trainen. Men spreekt van een correctie training en deze heeft als doel de automatismen van de eigen ploeg bij sturen in functie van de tekortkomingen van de vorige wedstrijd.

De individuele gebreken van uw spelers zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak kunnen individueel per speler aangepakt en getraind worden.

2. De wedstrijdanalyse (tegenstrever). (zie voorbeeld)

Hier spreekt men van scouting. Het begrip scouting moet men terugvinden in het scoutingsrapport. Men analyseert de tegenstrever zowel individueel als collectief  om achteraf specifiek te gaan trainen om de sterke punten van de tegenstrever te neutraliseren en om de zwakke punten uit te buiten, in functie van de kwaliteiten en gebreken van de eigen spelers en het eigen systeem. Hier spreken we over een specifieke training.

SCOUTING

3. De individuele analyse van een speler.

De individuele analyse geeft de kwaliteiten en gebreken van uw eigen speler, tegenspeler of eventueel aan te werven speler en maakt onderscheid tussen veldspeler en doelman. Hier onderscheiden wij ook 2 soorten analyses.

Om uw eigen ervaringen i.v.m scouten met andere trainers te delen kan u terecht op ons Forum.