Spelsituaties (video analyse)

Hier hebben we een hoeveelheid nuttige informatie samengebundeld over specifieke situaties die zich kunnen voordoen tijdens een wedstrijd. Onderwerpen zoals onderlinge dekking geven, pressie spelen, paslijnen afsluiten, knijpen, collectief spel, samenwerking tussen de linies en veel meer komen hier aan bod.

Alles wordt netjes onderverdeeld in teamtactics en basics alsook wordt er natuurlijk onderscheid gemaakt tussen balbezit, balverlies (balbezit tegenstrever) en de omschakeling. Deze module werd ontwikkeld met als doel u als trainer, begeleider of speler nog completer te maken.

Beelden zeggen veel meer dan woorden en daarom werden alle spelsituaties gefilmd. Wij proberen dan ook steeds zowel de juiste als de foute beelden te tonen.

Uiteraard kan men in de korte fragmenten zowel in de goede als in de foute video’s nog bepaalde zaken opmerken die goed of fout kunnen zijn. Wij concentreren ons natuurlijk op één situatie die wij uit deze fragmenten kunnen halen.

Praktisch:

Om in de praktijk een training voor te bereiden moet men natuurlijk eerst de fout in een spelsituatie bespeuren. Na het analyseren gaan we deze concreet en precies definiëren.
Hiervoor gebruiken wij 4 belangrijke woordjes: wie, wat, waar en wanneer. (de 4W’s)

  1. Wie: wie is betrokken bij het probleem. Dit kan het volledig team zijn, verdedigers, aanvallers of individuele spelers zoals bijvoorbeeld de flankverdediger.

  2. Wat: wat is het probleem. Duidelijk en volledig beschrijven wat het probleem is. Bijvoorbeeld: volledig team speelt te ver uit elkaar in balverlies waardoor men . . .

  3. Waar: waar stelt het probleem zich. (in eigen 16 meter, eigen helft enz.)

  4. Wanneer: wanneer stelt het probleem zich. Bijvoorbeeld: wanneer de tegenstrever de bal achteraan in de opbouw aan het rondspelen is.

Nu we de analyse hebben gemaakt en deze hebben gedefinieerd, is het de taak van de trainer om, a.d.h.v. dezelfde 4W’s, de oplossing te bepalen en terug te omschrijven.

De 4W’s hebben wij in onze video’s verwerkt.

BB, BV, omschakeling, positie, omschrijving, speelveld gedeelte met daarbij wat meer info over het systeem en type.

Wij hebben steeds gebruik gemaakt van 2 videobeelden, 1 foute en 1 goede om het verschil aan te tonen.

foute video Foute situatie
goede video Goede situatie

In de toekomst kunnen we hier een volledige training aan breien of beter nog, maak er zelf één voor de verschillende situaties en plaats deze op onze website. (vergeet niet het nummer van onze video bij uw training te plaatsen)

Uiteraard zullen niet alle trainers altijd akkoord gaan met bepaalde stellingen. Daarvoor is er natuurlijk ons Forum om de discussie aan te gaan. Dit forum kan ook gebruikt worden om eventueel suggesties te doen of vragen te stellen over een spelprobleem.