Tests

In tegenstelling tot vele andere sporten is voetbal een sport die moeilijk objectief meetbaar is. Je kan moeilijk meten als een speler al dan niet een goede wedstrijd heeft gespeeld.

Toch zijn er heel wat conditionele parameters meetbaar d.m.v. tests en deze moeten afgenomen worden om te bepalen in welke mate de atleet al dan een niet fysieke achterstand heeft. Tests zijn ook de enige manier om een beeld te krijgen van de fysieke staat waarin spelers zich verkeren. Hierbij is ook het periodiek testen van groot belang om de verborgen fysieke tekortkomingen telkens bloot te leggen.

Niet alleen op conditioneel vlak zijn testen nuttig. Verschillende testen zijn ook gemaakt om het opsporen van tekortkomingen op het vlak van technieken, lenigheid enz. Ook deze zullen wij behandelen in dit hoofdstuk.

Voor de meeste tests bestaan er referentiewaarden waarmee de atleten zich kunnen vergelijken. Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden om de verschillende doelstellingen te evalueren en, zeer belangrijk, indien nodig bij te sturen.

- Waarom testen?

 1. Sterkte - zwakte analyse.

 2. Ontwikkelen, evalueren, verbeteren en optimaliseren van individuele en collectieve groepstrainingsprogramma's.

 3. Voorspellen van individuele en collectieve sportprestatie.

 4. Detectie en scouting van talent.

 5. Motivatie.

- Testcriteria

 1. Uitvoerbaarheid.

 2. Betrouwbaarheid.

 3. Validiteit.

 4. Normering.

- Wanneer testen?

De voorwaarde is dat men regelmatig standaard-testen uitvoert en dit structureel binnen de CLUSK periodisering.

CLUSK = Coördinatie - Lenigheid - Uithouding - Snelheid - Kracht

  1. Eerste week van de voorbereiding.
  2. Laatste week van de voorbereiding.
  3. Eerste week van de winterstop.
  4. Eind van de winterstop.
  5. Laatste week van het seizoen, start tussenseizoensprogramma.

- Welke testen?

Een potentieel topspeler - talent - is een speler die zich reeds vroegtijdig zal onderscheiden door op de meeste fysieke tests hoog te scoren.

- Organisatie van de testen

- Verwerking van de resultaten

Web

Uiteraard moet je om een inspanningstest te ondergaan over een goede gezondheid beschikken. Het is zeer belangrijk dat je op het moment van de testafname uitgerust, niet ziek en niet geblesseerd bent. Doe ten minste 2 dagen voor de test geen lange of zware inspanningen.

 Tests moeten aan de volgende criteria beantwoorden:

 Tot slot:

De uitslagen van al deze testen mogen niet de doorslag geven in de globale beoordeling van een speler.