Berekening van VO2max bij het afleggen van de Coopertest

In deze module ...

In deze module kan je de VO2max berekenen aan de hand van de gelopen afstand tijdens de Coopertest. Gedetailleerde info over de Coopertest kan je hier terugvinden.

Let wel! Wil je een getal ingeven met een komma, dan moet je de komma vervangen door een punt.
Bvb.: 10,45 km moet worden ingegeven als 10.45 km!


VO2max berekenen door: Afstand gelopen tijdens de Coopertest
Afstand:
Resultaat: VO2max
ml/kg/min