De flankmiddenvelder

Er zijn verschillende types van flankmiddenvelders.

Eisen en specifieke kwaliteiten.

- Balbezit

- Balverlies