Krachtprogramma

Een krachtprogramma opstellen zonder de persoonlijke kenmerken van het individu te kennen, is delicaat en houdt zekere risico's in. Het is daarom aan te raden bij twijfel contact op te nemen met een ervaren begeleider die eventueel een aantal aanpassingen kan doorvoeren aan de oefeningen die op deze site worden aangeboden. Krachtprogramma's worden dan ook individueel aan de hand van het spelersprofiel opgemaakt.

Uiteraard gaan wij hoofdzakelijk praten over krachtprogramma's voor de voetballer.

 Vragen die men zich moet stellen voorafgaand aan het opstellen van een krachtprogramma:

Vier voorbeelden van krachttrainingen worden in dit hoofdstuk behandeld. Ze hebben telkens een andere doelstelling: het verbeteren van de maximale kracht, de explosieve kracht (vermogen) , de snelkracht en de uithouding (krachtuithouding). De trainingen zijn bestemd voor personen die een minimale fysieke voorbereiding achter de rug hebben en niet helemaal onbekend zijn met krachttraining. Zoals eerder aangegeven moeten beginners zich bij aanvang laten bijstaan door een ervaren begeleider.

Het is bewezen dat krachttraining maar een duidelijk effect heeft na 6 weken trainen. Onze krachtprogramma's zijn dan ook opgemaakt voor een minimum duur van 6 weken en dit op basis van 3 trainingen per week (machine training). Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat niet iedereen, bovenop de veldtrainingen, nogmaals 3 maal naar de gymzaal kan gaan om kracht te trainen maar dit is een leidraad en eventueel de ideale tussenseizoens activiteit.